Notice & Takedown Procedure


Procedure voor Kennisgeving en Verwijdering

Wij nemen enig misbruik van NewsGrabber Usenet uiterst serieus en al onze abonnees zijn verplicht om onze service uitsluitend voor juridische doeleinden te gebruiken waarbij het strikt verboden is om de service te gebruiken voor enige illegale handelingen zoals omschreven in de Servicevoorwaarden en het beleid Acceptabel gebruik. Houders van auteursrechtelijk beschermd werk die enig vermeend inbreukmakende inhoud of materiaal hebben gevonden die toegankelijk is via de NewsGrabber Usenet service en dit willen laten verwijderen, dienen een “Verwijderingskennisgeving” in te dienen, waarin de volgende informatie is opgenomen: Contactgegevens van de houder van het auteursrecht en een gevolmachtigd persoon die namens de houder mag handelen. Informatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat is geschonden of, bij een enkele kennisgeving met meerdere werken, een lijst met de auteursrechtelijk beschermde werken. Voldoende informatie om het vermeende inbreukmakende materiaal te lokaliseren en te identificeren (Message-ID’s). Verklaring van de indiening bij de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken inzake deze kwestie. Ondertekende verklaring te goeder trouw inzake meineed, u bent de juiste houder of u bent gevolmachtigd om op te treden namens de houder, alle informatie die is opgenomen in de verwijderingskennisgeving is nauwkeurig, authentiek en het vermeende inbreukmakende materiaal is niet anderszins geautoriseerd door de houder van het auteursrecht, de agent of de wetgeving.

Alle meldingen van misbruik of Kennisgevingen & Verwijderingskennisgevingen moeten worden verzonden naar abuse [@] 2xr.nl

Het misbruikteam van XS News zal een beoordeling maken ten behoeve van de ontvankelijkheid van de verstrekte informatie en zal bij het ontvangen van een geldige claim snel handelen en passende maatregelen nemen om enig inbreukmakend/illegaal auteursrechtelijk beschermd materiaal van onze service te verwijderen.