Privacy beleid NL


 1. Privacy Statement
  De bescherming van privacy is belangrijk voor NewsGrabber. Het navolgende Privacy Statement geeft uitleg over welke persoonsgegevens NewsGrabber verzamelt en hoe NewsGrabber hiermee omgaat. Daarnaast licht dit Privacy Statement toe welke rechten je hebt in het kader van gegevensbescherming en hoe je deze kunt uitoefenen. Door het bezoeken van onze website of het afnemen van onze diensten ga je akkoord met ons privacy beleid, die je hieronder vindt. Wij verzoeken je hiervan kennis te nemen.
 2. Gegevensverantwoordelijke
  NewsGrabber is (eind)verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij verzamelen persoonsgegevens als je gebruik maakt van NewsGrabber, dan wel wanneer jij je registreert voor My NewsGrabber of onze website bezoekt.
 3. Gegevensverwerking
  NewsGrabber verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot consumenten en bezoekers van deze website. Welke gegevens wij verzamelen is afhankelijk van de dienst die je gebruikt.

  1. Gegevens die je aan ons verstrekt
   Je verstrekt ons persoonsgegevens wanneer je:
   – een bestelling plaatst NewsGrabber;
   – gebruik maakt van My NewsGrabber;
   – op een andere manier gegevens met ons deelt; direct of indirect.
  2. Deze gegevens bestaan uit:
   – persoonlijke informatie: naam, e-mailadres, postadres,
   – betaalinformatie: factuurgegevens, rekeningnummer.
  3. Gegevens die wij verzamelen wanneer je gebruik maakt van de NewsGrabber betaalmethode of de My NewsGrabber omgeving
   Wanneer je de My NewsGrabber omgeving gebruikt kunnen we de volgende informatie van je verzamelen:
   – orderinformatie zoals productnamen;
   – historische informatie zoals bestelhistorie;
   – IP adres;
   – device ID’s en overige device informatie zoals browser, operating system;
   – bron van dataverzameling zoals webbrowser, mobile browser, applicatie;
   – geografische informatie.
  4. Ieder bezoek aan de NewsGrabber omgeving word automatisch geregistreerd. Hierbij verzamelen wij de volgende informatie(hierna “overige informatie”):
   – datum en tijd van je bezoek aan NewsGrabber website;
   – website vanaf waar je naar de NewsGrabber omgeving komt;
  5. Hiervoor maken wij gebruik van cookies.
   De informatie die jij met ons deelt, evenals de informatie over je order en je financiële informatie, is nodig om de Service van NewsGrabber aan te bieden. De overige informatie is nodig voor andere doeleinden, die hieronder staan toegelicht. NewsGrabber bewaakt of registreert op geen enkele wijze de activiteiten die de klant online uitvoert. NewsGrabber houdt niet bij in welke nieuwsgroepen de klant post, wat de klant opneemt in de artikelen die gepost worden of uit welke nieuwsgroepen de klant berichten downloadt.
 4. Doeleinden van gegevensgebruik gewaarborgd
  NewsGrabber verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder gespecificeerd. Verder kun je zien hoe lang wij bepaalde gegevens bewaren.

  1. Doeleinden
   1. Segment: Identificatie & Fraude Management
    • Doel: Om misbruik van de betaalmethode van de betaalproviders van NewsGrabber te voorkomen.
    • Juridische Grondslag: Uitvoering van betaalovereenkomst (Art. 8 b AVG) Voldoen aan een wettelijke verplichting (art, 8 c AVG). Rechtmatig belang (Art 8 f AVG). Ons rechtmatig belang is om NewsGrabber te beschermen tegen non-solvabiliteit en fraude
    • Automatische opslag: Ja
    • Bewaartermijn: 2 jaar
    • Doel: Om je identiteit te bevestigen en je persoonsgegevens te verifiëren.
    • Juridische Grondslag: Uitvoering van betaalovereenkomst (Art. 8 b AVG)
    • Automatische opslag: ja
    • Bewaartermijn: 2 jaar
    • Doel: Om betalingen en klantgegevens te beheren.
    • Juridische Grondslag: Uitvoering van betaalovereenkomst (Art. 8 b AVG) We hebben je gegevens nodig om een betaalovereenkomst met je aan te kunnen gaan en om onze dienst aan te kunnen bieden.
    • Automatische opslag: Ja
    • Bewaartermijn: 7 jaar
   2. Segment: Administratie van betalingen & Relatiebeheer
    • Doel: Om de diensten van NewsGrabber te beheren en voor interne processen.
    • Juridische grondslag: Uitvoering van betaalovereenkomst (Art. 8 b AVG)
    • Automatische opslag: Ja
    • Bewaartermijn: 7 Jaar
   3. Segment: Algemeen
    • Doel: Om te voldoen aan de toepasselijke richtlijnen en wetgeving,
    • Juridische Grondslag: Voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 8 c AVG)
    • Automatische opslag: Ja
    • Bewaartermijn: Afhankelijk van de betreffende wetgeving
  2. Geautomatiseerd besluit
   Wanneer je geen bekende klant voor ons bent, gebruiken wij je gegevens voor het uitvoeren van een geautomatiseerde real-time risicotoets bij het gebruik van creditcard, om inzicht te verwerven in je betaalwaardigheid. Ben je wel een bekende klant, dan bepalen we op basis van je bestelhistorie of je verzoek om per creditcard te betalen wordt geaccepteerd. Dit doen we op basis van typeringen als “redelijk bekende klant” en “vaste klant.
  3. Verbetering NewsGrabber website en My NewsGrabber
   Je gegevens kunnen worden gebruikt voor identificatie van gebruikers en om de NewsGrabber website meer persoonlijk, interactief en gebruiksvriendelijk te maken. Daarnaast kunnen je gegevens worden gebruikt bij het beantwoorden van je vragen, de veiligheid van gegevens te waarborgen en misbruik van de website te voorkomen.
  4. Klantcontact
   Je gegevens kunnen worden gebruikt voor klantcontact, zoals het sturen van notificaties over onze diensten en om contact met je op te nemen in het kader van klantenservice. Indien je geen notificaties wilt ontvangen in de NewsGrabber Nieuwsbrief, kun je deze in My NewsGrabber uitzetten.
 5. Gegevensverwerking buiten de EU
  NewsGrabber verwerkt (of stuurt) standaard geen persoonsgegevens buiten de EU. In de situaties dat dit wel nodig is, verzekert NewsGrabber dat de juiste maatregelen worden getroffen om dezelfde privacy te garanderen als binnen de EU. Een voorbeeld van deze maatregelen is extra contractuele afspraken omtrent vertrouwelijkheid en toepasselijkheid van de Europese wetgeving. Je kunt een kopie van deze aanvullende afspraken opvragen via privacy@NewsGrabber.nl. Dit e-mailadres wordt beheerd door de twee functionarissen gegevensbescherming van NewsGrabber.
 6. Welke rechten heb je?
  • Inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die NewsGrabber van je heeft.
  • Correctie: wij zorgen er voor dat de gegevens die NewsGrabber van je heeft kloppen en actueel zijn. Je kunt ons vragen om informatie te wijzigen of verwijderen, wanneer iets in je gegevens niet klopt.
  • Verwijdering: je hebt het recht om verwijdering van je gegevens aan te vragen. We hebben niet altijd de mogelijkheid om je gegevens direct te verwijderen in verband met de wettelijke bewaartermijnen of uitvoering van de betaalovereenkomst.
  • Bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, mocht je van mening zijn dat dit onjuist of onterecht gebeurt. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@NewsGrabber.nl.
   Toestemming intrekken: wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Dit kun je doen via onze website, onderin de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar support@NewsGrabber.nl.
  • Dataportabiliteit: als je persoonsgegevens automatisch worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, heb je het recht om te vragen om een leesbaar format voor overdracht aan een andere partij.
  • klachten: je kunt een klacht aangaande gegevensbescherming indienen via privacy@NewsGrabber.nl of bij de autoriteit via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
 7. Met wie delen we je gegevens?
  NewsGrabber maakt gebruik van professionele marktpartijen die NewsGrabber faciliteren bij onder meer het afhandelen van betalingen. Hiervoor gebruiken wij de service van Multisafepay, Paypal, ABNAMRO Bank en Bitpay. Vragen over deze professionele marktpartijen en over hun wijze van gegevensverwerking kunnen gesteld worden aan NewsGrabber via privacy@NewsGrabber.nl.
  Daarnaast kunnen je gegevens gedeeld worden binnen de 2XR Interactive Media group, om de dienstverlening van NewsGrabber te kunnen verbeteren en optimaliseren.
  Verder kunnen gegevens met de autoriteiten worden gedeeld als dat wettelijk verplicht is. Dit doen we echter alleen als er aangetoond wordt dat dit een verplichting is.

  1. Civielrechtelijk onderzoek
   • NewsGrabber zal geen persoonsgegevens of verbruiksgegevens van klanten verstrekken aan onderzoekers, procureurs-generaal of instanties tenzij er sprake is van een rechterlijk bevel. Voordat NewsGrabber de gegevens op basis van een gerechtelijk bevel openbaart, zal de klant worden gewaarschuwd zodat deze het verstrekken van persoonsgegevens kan aanvechten.
  2. Strafrechtelijk onderzoek
   • NewsGrabber verleent volledige medewerking aan alle justitiële organen, maar er is een rechterlijk bevel vereist voordat NewsGrabber klantgegevens verstrekt. NewsGrabber zal op verzoek van justitiële organen het bestaan van persoonsgegevens van klanten erkennen en zal op verzoek de technische termen doorgeven die moeten worden opgenomen in een rechterlijk bevel, met name om te beschrijven welke gegevens in beslag moeten worden genomen. In een strafrechtelijk onderzoek is NewsGrabber verplicht om het onderzoek naar de klant geheim te houden.
  3. Wanneer wij je gegevens delen met de derden die voor ons bijvoorbeeld de facturatie verzorgen, nemen we alle wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om te zorgen dat je gegevens zorgvuldig beveiligd worden bij overdracht aan deze partijen.
  4. NewsGrabber verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Daarnaast sturen wij je gegevens niet naar derden voor direct marketing, verkoop op afstand, marktonderzoeken, tenzij je hier toestemming voor hebt gegeven
 8. Hoe beveiligt NewsGrabber jouw gegevens?
  NewsGrabber neemt passende technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, overdracht, vernietiging of andere ongeautoriseerde verwerkingen. De veiligheidsmaatregelen omvatten firewalls, encryptie, gebruik van beveiligde IT-omgevingen, toegangscontrole, training aan personeel dat met je gegevens werkt en de zorgvuldige selectie van derden die persoonsgegevens voor ons gaan verwerken. Daarnaast is toegang tot jouw informatie beperkt tot alleen personeel van NewsGrabber dat je gegevens nodig heeft voor de uitvoering van zijn/haar functie.
 9. Andere websites
  Onze website kan verwijzen naar andere websites. NewsGrabber is niet verantwoordelijk voor de privacy statements of inhoud van deze websites. We adviseren je om de privacy statements en algemene voorwaarden van deze websites te lezen voor gebruik.
 10. Gebruik van cookies en soortgelijke tracking technologie
  Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk worden opgeslagen in de browser cache van gebruikers wanneer een website wordt bezocht. Onze website gebruikt cookies om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website en om onze website gebruikersvriendelijker te maken.
  Wanneer je geen cookies op je computer wilt, kun je het gebruik hiervan blokkeren via je browserinstellingen. Hou er rekening mee dat sommige mogelijkheden op de website alleen werken als je cookies toestaat. Je kunt ook cookies uit je browsergeschiedenis verwijderen. Door het verwijderen van de cookies op een regelmatige basis, kun je het gebruikersprofiel wat daarmee is opgebouwd veranderen. Het verwijderen van cookies stopt echter niet het verzamelen van de data, het verwijdert slechts het profiel gebaseerd op de eerdere browsegeschiedenis.
 11. Wijzigingen Privacy Statement
  NewsGrabber voert constant verbeteringen door op haar website en haar betaalmethode. Om die reden behoudt NewsGrabber het recht om haar Privacy Statement te wijzigen door de wijzigingen op haar website te vermelden. Wijzigingen kunnen ook worden gemaakt door verandering in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere regelgeving of jurisprudentie hierover. We adviseren de inhoud van het Privacy Statement regelmatig te controleren.
 12. Vragen over gegevensbescherming
  Op verzoek kun je inzage krijgen in je persoonsgegevens, ze laten wijzigen of verwijderen.
  NewsGrabber heeft twee functionarissen gegevensbescherming die elke dag bezig zijn met de bescherming van jouw gegevens. Heb je vragen over het Privacy Statement of de bescherming van persoonsgegevens binnen NewsGrabber? Neem dan contact op met R.E. Varenkamp- v.d. Vorstenbosch of R.J.G Schuurman via privacy@NewsGrabber.nl.

De laatste wijziging in dit Privacy Statement vond plaats op 01 januari 2019.